| FAQ | Szukaj | Użytkownicy | Grupy | Rejestracja | Zaloguj |

Poprzedni temat «» Następny temat
Regulamin forum
Autor Wiadomość
Oleg 
Administrator


Wiek: 36
Dołączył: 21 Sie 2005
Posty: 2111
Wysłany: 2005-08-24, 00:11   Regulamin forum

Proszę wszystkie osoby, które są nowe na forum, aby przed założeniem nowego tematu skorzystały z opcji szukaj i sprawdziły, czy dana kwestia była już poruszana na forum oraz przeszukały listę tematów.

Regulamin Forum:


Art. 1.
1. Administracja - w jej skład wchodzą Administrator/zy i Moderator/zy.
2. Konto – założone przez użytkownika, cechujące się unikalnym nickiem identyfikującym użytkownika. Za pośrednictwem konta, użytkownik prowadzi swoją działalność na forum.
3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca zarejestrowane konto, reprezentuje ona siebie lub organizację.
4. Osoba destabilizująca forum – notorycznie naruszająca regulamin, dokonująca włamań hakerskich i/lub innych działań mających na celu uniemożliwienie prawidłowego działania strony.
5. Bezterminowa blokada – możliwość czytania zawartości forum, przy jednoczesnej blokadzie jakiejkolwiek działalności.

Art. 2.
Użytkownik w momencie rejestracji zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Regulaminu forum oraz obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa.

Art. 3.
1. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto i używać tylko jednego nicka.
2. W wyjątkowych sytuacjach użytkownik może skierować do Administracji umotywowaną prośbę o zmianę nicka.
3. Użytkownik ma prawo usunąć swoje konto. Następuje to po upływie 7 dni od momentu odebrania wniosku przez Administrację. W ciągu tego czasu, użytkownik może wycofać swoją prośbę. Administracja może poprosić o potwierdzenie decyzji o usunięciu konta.
4. Usunięcie konta nie jest równoznaczne z usunięciem postów użytkownika.

Art. 4.
1. Przed rozpoczęciem nowego wątku, użytkownik sprawdza, czy dany temat już istnieje. Jeżeli nie, to może założyć nowy temat w odpowiednim dziale.
2.Użytkownik stara się dopasować swoją sensowną wypowiedź do odpowiedniego tematu.
3. Przy zakładaniu tematu podaje się tylko tytuł wątku – bez podtytułu i oznaczeń graficznych.

Art. 5.
1. W trakcie pisania postów użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad polskiej gramatyki i ortografii.
2.Jeśli użytkownik z jakiegoś powodu nie może używać polskich znaków, to uprzedza jednego z członków Administracji o zaistniałym fakcie w formie Prywatnej Wiadomości ub e-maila.

Art. 6.
1, Spoilerem jest informacja dotycząca odcinków niewyemitowanych w polskiej telewizji i/lub Internecie.
2. Spoilery dotyczące „Mody na sukces” można publikować wyłącznie w dziale „The Bold and the Beautiful”, z zastrzeżeniem pkt. 4.
3. Spoilery dotyczące seriali i programów innych, niż „Moda na sukces” można publikować wyłącznie w tematach poświęconych tym serialom lub programom. Spoilery powinny być napisane białą czcionką. Dotyczy to także emisji przedpremierowych.
4. Dozwolona jest publikacja zaznaczonych na biało spoilerów dotyczących "Mody na sukces" w temacie poświęconym serialowi "Żar młodości".

Art. 7.
W dziale „Multimedia” zamieszcza się i komentuje zdjęcia, pliki dźwiękowe oraz video.

Art. 8.
1. Treści znajdujące się w linku, muszą być krótko opisane.
2. W trakcie cytowania treści spoza forum, podaje się źródło tej treści, np. tytuł gazety, nazwę serwisu internetowego itp. (link do źródła nie jest wymagany).
3. Na forum dozwolone jest umieszczanie zdjęć, grafik, co do których znane jest pochodzenie, autor itp.

Art. 9.
1. Każdy może zadać swoją zagadkę, po upływie 72 godzin, jeśli:
a) zadający nie napisze, czy odpowiedź jest prawidłowa, autor nowej zagadki podaje prawidłową odpowiedź,
b) zwycięzca nie zada nowej zagadki.
2. Jeśli w ciągu 5 dni od ogłoszenia zagadki, zadający nie uzyska prawidłowej odpowiedzi na swoją zagadkę, ma prawo zmienić ją na nową, uprzednio podając prawidłową odpowiedź. Po upływie 10 dni, musi podać nową zagadkę. Jeśli po upływie tego terminu, nowej zagadki nie będzie, to każdy użytkownik może podać swoją zagadkę.

Art. 10.
Zabrania się:
1. pisania postów jednowyrazowych (z wyjątkiem quizów),
2. używania włączonego Caps Locka,
3. działań mających na celu naruszenie czci i godności,
4. używania słów wulgarnych, obraźliwych,
5. spamowania,
6. kilkukrotnego umieszczania tego samego wpisu,
7. wywoływania i/lub aktywnego uczestnictwa w kłótni na forum,
8. zakładania tematów o jakiejś osobie z forum,
9. umieszczania treści pornograficznych lub w jakikolwiek sposób nawiązujących do pornografii oraz innych materiałów, które mogą oglądać tylko osoby pełnoletnie,
10. umieszczania treści naruszających przepisy prawa (np. nielegalne pliki MP3) oraz normy współżycia społecznego, powszechnie naganne moralnie,
11. zakładania drugiego konta,
l12. przedstawiania nowej zagadki w trakcie trwania poprzedniej, uwzględniając zapisy art. 9.

Art. 11.
1. Za nieprzestrzeganie Regulaminu grożą sankcje.
2. Członek Administracji może nałożyć niżej wymienione sankcje, które można łączyć:
a) upomnienie,
b) ostrzeżenie,
c) czasową blokada pisania postów we wszystkich lub wybranych działach - do 30 dni,
d) czasową blokada korzystania z Shout Boxa i/lub Prywatnych Wiadomości - do 30 dni.
3. Jedno ostrzeżenie może mieć wartość od 1 do 6 punktów.
4. Jeśli użytkownik po raz pierwszy zgromadzi 5 punktów, to otrzymuje czasowy zakaz wstępu na 30 dni, po raz drugi –bezterminowy zakaz wstępu.
5. Po zaliczeniu czasowego zakazu wstępu ostrzeżenia są anulowane.
6. Wszystkie czasowe zakazy wstępu i czasowe blokady, liczone są od dnia następnego, następującego po dniu wprowadzenia sankcji. Prawa użytkownika są przywracane dnia następnego, po upływie 30-dniowego zakazu, jeśli jest to niemożliwe – w najbliższym możliwym terminie.
7. Po zapoznaniu się z nowymi okolicznościami konkretnej sprawy, Administracja może zmienić decyzję dotyczącą nałożenia sankcji na użytkownika, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
8. Administracja podaje do publicznej wiadomości informację o nałożonych ostrzeżeniach, blokadach i zakazach wstępu.

Art. 12.
1. Za założenie drugiego konta użytkownik na każdym z kont otrzymuje ostrzeżenie o wartości 6 punktów. Skutkuje to bezterminowym zakazem wstępu na wszystkich kontach użytkownika.
2. Bezterminowy zakaz wstępu stosuje się wobec osób destabilizujących forum.

Art. 13.
1. Użytkownikom posiadającym bezterminowy zakaz wstępu, Administracja może:
a) zamienić na bezterminową blokadę, o której mowa w art. 1.5.
b) cofnąć sankcję, o której mowa w art. 11.4. i 12.1. Regulaminu.
2. Cofnięcie bezterminowego zakazu wstępu lub bezterminowej blokady odbywa się według następujących zasad:
a) w momencie cofnięcia bezterminowego zakazu wstępu, użytkownik ma na swoim koncie ostrzeżenia o łącznej wartości 4 punktów. Zachowuje poprzednio otrzymane ostrzeżenia, a jeśli ich łączna wartość jest mniejsza niż 4, to dodaje się ostrzeżenie o takiej wartości, by suma była równa 4 punktom, za założenie drugiego konta.
b) otrzymanie kolejnego ostrzeżenia skutkuje przywróceniem bezterminowego zakazu wstępu.

Art. 14.
1. Administracja nie zawsze utożsamia się z poglądami użytkowników.
2. Członkowie Administracji mają prawo do ingerencji w treść, jeśli narusza ona Regulamin, mogą edytować, usuwać posty i tematy.
3. Jeśli temat lub post,został usunięty, ponownie się go nie umieszcza (chyba, że Administracja wyrazi zgodę w ramach wyjątku).

Art. 15.
Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 5.2.2021 r.


Polityka Prywatności:

Art. 1.
1. Niniejszy dokument określa politykę prywatności serwisu www.forummns.pl, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do serwisu przez Użytkownika.
2. Polityka prywatności jest integralną częścią Regulaminu forum.

Art. 2. Definicje:
1. Serwis – serwis internetowy forummns.pl dostępny poprzez Internet z domeny www.forummns.pl .
2. Strona internetowa – witryna pod adresem www.forummns.pl oraz wszelkie jej podstrony.
3. Strony – Administrator/zy i/lub Moderator/zy jako Administracja oraz Użytkownik.

Art. 3.
1. Administracja jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia WE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
2. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez użytkownika swoich danych osobowych. Administracja pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe: nick (pseudonim), adres poczty elektronicznej, numer IP, wizerunek. oraz inne dane, które podaje Użytkownik.
3.Dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika.
4. Administracja przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usługi poprzez serwis.
5. Administracja może przesyłać Użytkownikowi na podane przez nich adresy e-mail informacje dotyczące forum, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

Art. 4.
1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je w swoim profilu.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wykorzystywanie plików cookies przez mechanizmy wewnętrzne serwisu podczas trwania sesji, udostępnienie ich programowi służącemu do analizy ruchu na stronie www (za pośrednictwem narzędzi analitycznych. Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/
http://www.google.com/int...ivacy/partners/
5. Administracja może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administrację przez przepisy prawa.

Art. 5.
1. Administracja zobowiązuje się do do dbania o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.
2. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
3. Serwisy obce, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
4. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Art. 6.
1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administracją w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe. Użytkownik może również zwrócić się do Administracji z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części. Można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: forummns@forummns.pl .


Poniżej znajduje się przewodnik po forum dla nowych użytkowników po najważniejszych tematach (autor: Adex-fan Brooke)

dział "Moda na sukces"
- Dzisiejszy odcinek -tutaj omawiamy jak nazwa mówi dzisiejsze nowe wydarzenia
- Temat o polskiej stronie Mody na sukces - tutaj rozmawiamy o sprawach strony od której pochodzi to forum
- Przeszłość -tu opowiadamy przeszłość w B&B
- Sprawy forum -tu możemy mówic o sprawach forum, ale nie ma tu pilnych rzeczy czyli np. skarg, alarmów
dział The Bold and The Beautiful
- Co nowego w USA? -tutaj omawiamy najnowsze odcinki z USA
- Komu drobny spoiler? - tutaj temat mojego pomysłu gdzie m.in ja odpowiadam w skrócie na nurtujące pytania ciekawskich o przyszłość, nie zadajemy tu pytań typu czy opowiesz cały rok życia Ridge'a raczej pytamy o konkrety i jest to już temat bardzo duży i warto go poczytać trochę zanim zada sie po raz setny te same pytania
- Wkrótce na Tvp1 -możemy tu sobie zdradzić kilka rzeczy co wkrótce, raczej pilnujmy się aby nie mówić tutaj co całkiem dalej
- Załamania i naruszenia regulaminu forum - nazwa śmiesznie błędna od zawsze ::loll:: tutaj skarżymy na siebie :twisted:
- Dla antyfanów różnych postaci -tutaj wyżywamy się na znienawidzonych postaciach aby nas nie ponosiło przesadnie w normalnych tematach
- Ciekawe wypowiedzi na innych forach -tutaj jeśli bywamy na innych forach dzielimy się ciekawymi wypowiedziami ludzi spoza forum o B&B
- B&B na ZDF -omawiamy najnowsze odcinki z niemieckiej stacji
- Prywatne życie aktorów -omawiamy prywatne życie aktorów, temat zahacza o galerie (może powinien być przeniesiony?)
- "Świat seriali"i inne gazety a Moda na sukces -tutaj jak nazwa mówi zapodajemy, czytamy info. z gazet, obowiązkiem każdego fana jest zaalarmowac o wzmiankach w prasie co do naszego kochanego serialu
Multimedia
- Video z USA (jak nazwa mówi)
- Videa z TVP1 (jak nazwa mówi)
- Galeria zdjęć z Tvp 1 (jak nazwa mówi)
- Galeria odcinków z USA (jak nazwa mówi)
- Galeria scen akcji z B&B(jak nazwa mówi)
pozostałe czyli galerie danych osób należy sobie tam samemu szukać (można użyć opcji szukaj na forum)
Mamy tez dział Film i telewizja tam już szukamy co chcemy
oraz dział Na każdy temat gdzie nie powinno się bezsensownie nabijać posty.
- Urodziny -składamy sobie życzenia
- Jestem nowy na forum [poznaj fanów "MNS"] -tu się fan przedstawia mówi kogo lubi w B&B i jak długo ogląda serial

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 22 maja 2014 roku.
Ostatnio zmieniony przez Dawidek 2021-02-05, 22:33, w całości zmieniany 15 razy  
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Design by Forum Komputerowe fixing Sklep internetowy
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group